หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประโยชน์ของการใช้ UPS

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 12 เม.ย. 2013 5:03 am
โดย december
รูปภาพ
เครื่องปั่นไฟและเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีหน้าที่หลักในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความผิดปกติ ของกระแสไฟฟ้าเช่น
ไฟดับ, ไฟกระชาก, ไฟเกิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน โดยเครื่องปั่นไฟประกอบด้วยแบตเตอรี่
ทำหน้าที่เก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาทางไฟฟ้า และระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ทำหน้าที่ปรับแสงดันไฟฟ้าให้คงที่และสม่ำเสมอ
รูปภาพ
ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ - เมื่อไฟฟ้าดับ จะจ่ายไฟสำรองให้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
-เมื่อเกิดปัญหาไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน จะปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายแก่ข้อมูลและเครื่องใช้ไฟฟ้า หวังว่าคงพอเข้าใจแล้วนะค่ะว่า
มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไรกับคอมพิวเตอร์ของเรานะค่ะ http://www.thaicontroltrading.com/